Home»Doç. Dr. Bengül GÜNGÖRMEZ

Doç. Dr. Bengül GÜNGÖRMEZ

bengul gungormezUludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi olan Güngörmez, 1977 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Fethiye’de tamamladıktan sonra İzmir Namık Kemal Lisesinden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde dört yıllık lisans eğitimini bölüm birinciliğiyle tamamlayarak yüksek lisansa başladı. Aynı üniversitede Prof.Dr. Hüsamettin Arslan’ın danışmanlığında “Geleneğin Sosyoloğu: Robert Nisbet” adlı tez çalışmasını yaptı. Nisbet’in eserlerinde işlediği en önemli fikirlerinden birisi olan “sosyolojinin doğuşunda muhafazakâr düşüncenin ve muhafazakâr düşünürlerin etkisinin olduğu” fikri Güngörmez’i Batı muhafazakârlığı hakkındaki okumalara yöneltti.

Daha sonra Ege Üniversite’sinde Sosyoloji alanında Prof.Dr. Önal Sayın’ın danışmanlığında doktora eğitimine başladı. Bu esnada TUBİTAK bursu kazanarak Almanya’nın Münih Kentinde bulunan Ludwig Maximilian Üniversitesi’nin Geschwister-School Institut Politik Wissenschaft’taki Eric Voegelin Arşiv’inde doktora tezi çalışmalarını bir yıla yakın süre boyunca sürdürdü. Orada Alman politika filozofu Eric Voegelin’in asistanı ve meslektaşı Prof.Dr.Peter Opitz ile çalıştı. Voegelin hakkındaki doktora tezi sonradan gözden geçirilerek Eric Voegelin, İnsanlık Draması: Din-politika ilişkileri başlığıyla Paradigma Yayınları tarafından yayınlandı. Din-politika ilişkileri üzerine yaptığı çalışmalar dışında Batı Muhafazakârlığı ile ilgilenmekte. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmekte olan yeni anayasa ve çözüm süreci çalışmalarına aktif olarak katılmakta. Yeni Söz adlı günlük gazete haftada bir siyaset ve başka konular hakkında yazmaya devam etmekte. 2015 yılının Nisan ayında doçent ünvanını almaya hak kazanarak halen Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Doç. Dr. olarak görev yapmakta.

Makalelerini okumak için tıklayınİletişim

Akademik Perspektif Enstitüsü akademikperspektif.org

Email